podróż Łodzią żaglową

Podróżujecie na tak zwanym „Sandale“,  tradycyjnej łodzi żaglowej bez motoru (=Dahabeya), która w tej formie żegluje po wodach egipskiego Nilu od stuleci. Na pokładzie czas mija wolniej: spokój, wytchnienie na łonie natury i bliskość drugiego człowieka to cechy charakterystyczne tej wyjątkowej podróży. W ten sposób odkryli i opisali kraj Faraonów pierwsi egiptolodzy: Belzoni, Lepsius, Burkhardt i inni.

zatrzyma się tam, gdzie duże pływające hotele z ogromną ilością pasażerów na pokładzie nie mają prawa wstępu. Odzwierciedla się to także w wyjątkowym, nie do zapomnienia przebiegu naszej podróży!

Dzięki dwom dużym żaglom łódź sunie z północy na południe, akompaniują jej przepiękne dźwięki otaczającej wody, oraz nadbrzeżnej flory i fauny Egiptu.